(09) 260 4042 | info@pec.ac.nz Donations Facebook_Icon.jpg twitter.png youtube-icon.jpg

Search

At the forefront of Pacific Language and Culture in Aotearoa since 1978

Our Team

LotoPasifika Team

LotoPasifika Team - Manager

Sio Alatini 

Pastoral Student Administrator

Selepa Tanoa'i 


 

 

Admin Team

Office Administrator

Malianive Manuokafoa Atkinson (Tongan)

_JD04636-Edit.jpg

Mālō e lelei

Ko hoku hingoa ko Malianive Manuokafoa Atkinson pea ‘oku ou ngaue ‘i he ‘ofisi ‘o e Pasifika Education Centre. 

Receptionist

Filomena Bernie 


 

LotoPasifika - Educators

Cook Islands

Denis Tutaka

Mareta Tere

Fijian 

Tarisi Vunidilo 

Kalisito Vunidilo 

Niue

Lingi Sisikefu 

Ioane Aleke Fa'avae 

Meleveti Makaloa 

Samoan

Lemoa Henry Sevesi Fesulua’i

Jennie Tapu

Musuiaigaatoa Neil Sitagata Tapu

Tauanu'u Sealiimalietoa Perenise Tapu 

Alaelua Taulapapa Leasoiloaifaleupolu (Malesala) 

Lofipo Peilua 

Fuatino Nu'usavili 

Kimiora Malesala 

Toesulu Brown 

Starsky Akeripa 

Tongan

Frederick Loloa Alatini 

Christine Helu 

Hainoame Fulivai